ETARGET
STK v Praze - Motol. Technické
prohlídky, dovozy, evidenční kontroly, přestavby, emise benzín i diesel.